Πίσω

Δραστηριότητες Ειδικής Εκπαίδευσης

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν βασίζονται στις αρχές της Δομημένης Εκπαίδευσης τύπου TEACCH.

Υπάρχουν 5 διαφορετικά επίπεδα διαβαθμισμένα.

Σε κάθε επίπεδο υπάρχουν 5 διαφορετικά πακέτα στα οποία υπάρχει διαβάθμιση δυσκολίας και στόχων.

Σε κάθε πακέτο υπάρχουν 5 διαφορετικές δραστηριότητες.

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Επίπεδο 5
Ταύτιση Ταύτιση Ταύτιση Ταύτιση Ταύτιση
Αντιστοίχιση Αντιστοίχιση Αντιστοίχιση Αντιστοίχιση Αντιστοίχιση
Ομαδοποίηση Ομαδοποίηση Συσχετισμό Συμπλήρωση μοτίβων
Κατηγοριοποίηση Κατηγοριοποίηση Σύνολα & αριθμούς μέχρι το 10 Πράξεις πρόσθεσης & αφαίρεσης
Αριθμητική Πρόσθεση & Αφαίρεση Συλλαβισμός
Αλφαβητισμός Column 4 Value 6 Ανάγνωση
Σειροθέτηση Σειροθέτηση Αλφαβητισμός
Εκμάθηση λεξιλογίου Α’ τάξης δημοτικού