Περιγραφή Σεμιναρίου

22 Νοεμβρίου 2023, Λεμεσός

Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός APIS – Autism Praxis Infinity Solutions διοργανώνει εκδήλωση με θέμα “Ενημέρωση και ανοιχτή συζήτηση μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ eHealth4Autism“. Το πρόγραμμα συντονίζει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός APIS (σύντομα θα αναρτηθεί και το πρόγραμμα της εκδήλωσης).

Το «eHealth4Autism» (κωδικός έργου: KA210-ADU-8FB0E042), ένα νέο έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA210-ADU, ξεκίνησε τις δραστηριότητές του πραγματοποιώντας την εναρκτήρια συνάντηση στις 27 Απριλίου 2023. Το έργο στοχεύει στη μείωση του στίγματος και διάκρισης εις βάρος των ενηλίκων που ζουν με αυτισμό και των φροντιστών από την οικογένεια τους μέσω της ανταλλαγής επιτυχημένων στρατηγικών ευαισθητοποίησης στην Κύπρο, την Ελλάδα και το Βέλγιο σχετικά με τη χρήση μη κλινικών λύσεων, συμβουλών και πρακτικών υγείας σε ηλεκτρονική μορφή για ενήλικες και τους φροντιστές τους στην Ευρώπη.

Ο αυτισμός είναι μια δια βίου αναπτυξιακή αναπηρία που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο κι αλληλεπιδρούν με τους άλλους. Οι αυτιστικοί ενήλικες βλέπουν, ακούν και αισθάνονται τον κόσμο διαφορετικά από τους υπόλοιπους νευροτυπικούς ενήλικες.

Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σχετικά με την κατανόησή μας για τον αυτισμό, ωστόσο οι υπηρεσίες για αυτιστικούς ενήλικες συνεχίζουν να υστερούν κατά πολύ σε σχέση με αυτές προς τα παιδιά αλλά και οι προοπτικές για απασχόληση και ανεξάρτητη διαβίωση παραμένουν φτωχές. Επίσης τα αποτελέσματα σε σχέση με τους ενήλικες ποικίλλουν ευρέως και ενώ οι γνωστικές και γλωσσικές ικανότητες είναι σημαντικοί προγνωστικοί δείκτες, η επίδραση κοινωνικών, συναισθηματικών, οικογενειακών και πολλών άλλων παραγόντων παραμένει ανεπιβεβαίωτη.

Πολλοί έχουν περιορισμένη ανεξαρτησία, συνεχίζουν να χρειάζονται σημαντική υποστήριξη και συχνά μένουν με τους γονείς, με μικρή κοινωνική συμμετοχή εκτός οικογένειας. Επιπλέον, οι αιτίες των προβλημάτων ψυχικής υγείας στον αυτισμό παραμένουν ελάχιστα κατανοητές. Πολύ συχνά στις κλινικές υπηρεσίες, βλέπουμε άτομα που κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας παρουσίασαν μείωση των αυτιστικών συμπτωμάτων και σημείωσαν αρχικά καλή πρόοδο, τόσο ακαδημαϊκά όσο και κοινωνικά, αλλά στη συνέχεια αρχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας από τη μέση έως τη μεταγενέστερη εφηβεία. Η κακή ψυχική υγεία έχει συχνά πιο αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργικότητα παρά στα συμπτώματα του αυτισμού καθαυτά. Υπάρχει έλλειψη πιστοποιημένων μέτρων ψυχιατρικής αξιολόγησης για τα άτομα με αυτισμό, ειδικά για εκείνους τους ενήλικες που είναι μη λεκτικοί ή/και χαμηλής γνωστικής ικανότητας και η διάγνωση συχνά εξαρτάται από λογαριασμούς εξουσιοδότησης από γονείς ή φροντιστές, οι οποίοι μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την πλήρη έκταση των δυσκολιών ενός ατόμου.

Η πιο κοινή χρήση της τεχνολογίας για τη βοήθεια παιδιών και ενηλίκων με αυτισμό είναι για την βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας. Υπάρχουν εκατοντάδες εφαρμογές και πολλές ενσωματωμένες λειτουργίες συσκευών επικοινωνίας που μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη ατόμων με αυτισμό σε όλα τα επίπεδα και εύρος ικανοτήτων. Μια εφαρμογή, για παράδειγμα, θα μπορούσε να απευθύνεται σε ένα μη λεκτικό παιδί ή ενήλικα, ενώ μια άλλη μπορεί να βοηθήσει με τις κοινωνικές ενδείξεις για ένα άτομο με ισχυρές δεξιότητες λεκτικής επικοινωνίας.

Ο αριθμός των αυτιστικών μαθητών που ολοκληρώνουν επιτυχώς πανεπιστημιακά ή επαγγελματικά μαθήματα παραμένει χαμηλός. Είναι γνωστό ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος σωματικών προβλημάτων στον αυτισμό, που μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιες παθήσεις υγείας και ακόμη και πρόωρη θνησιμότητα Τεχνολογικές συσκευές όπως smartphone και tablet μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως κίνητρο για το άτομο με αυτισμό. Η χρήση ενός iPad ή μιας εφαρμογής αγαπημένου παιχνιδιού μπορεί να χρησιμεύσει ως ανταμοιβή για θετική συμπεριφορά, όπως η ολοκλήρωση μιας αγγαρείας ή μιας εργασίας για το σπίτι.

Το προτεινόμενο έργο θα περιλαμβάνει τη συλλογική ανταλλαγή καλών πρακτικών για την υποστήριξη των ενηλίκων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος και των οικογενειών τους. Υποστηρίζουμε ότι αυτή η δραστηριότητα θα ευαισθητοποιήσει τους βασικούς κοινωνικούς φορείς στα θέματα και τις ανάγκες των ενηλίκων με αυτισμό. Αυτό θα βοηθήσει να επιφέρει θετικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτοί αλλά και στο πώς αντιμετωπίζονται από την κοινωνία και κατά συνέπεια θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, η ομάδα του έργου θα εργαστεί για να αντιμετωπίσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ικανότητας, επειδή είναι εποικοδομητικό να χρησιμοποιούνται ψηφιακές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, όπως ομάδες εικονικής υποστήριξης, εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ήδη προσφέρονται από πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Θα προωθήσει αυτές τις ψηφιακές υπηρεσίες μέσω δύο διαδικτυακών σεμιναρίων και μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας Μάθησης Διδασκαλίας. Αυτά περιλαμβάνουν μια τριήμερη μαθησιακή δραστηριότητα και συνάντηση εργασίας στη Λεμεσό και τη Λευκωσία στην Κύπρο, την σύνταξη ενός Οδηγού Καλών Πρακτικών για μη κλινικές λύσεις «eHealth4Autism» στην Ευρώπη και τη διάδοση των πρακτικών.

Το έργο διευθύνει ο οργανισμός Autism Praxis Infinity Solutions (APIS) Ltd από την Κύπρο, σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών (EPIONI) από την Ελλάδα και το Belgian Brain Council (BBC) από το Βέλγιο. Στην συνάντηση έγινε μια εισαγωγή στους βασικούς στόχους και τα καθήκοντα του έργου, ακολουθούμενη από παρουσίαση από κάθε εταίρο σχετικά με τις βασικές ευθύνες του έργου και το σχέδιο εργασίας του καθώς και συζητήσεις για τα επόμενα βήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο eHealth4Autism, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2022-2-CY01-KA210-ADU-000100847

΅ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ (σύντομα)

Ημερομηνία: Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου, 2023
Χώρος: Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο, (πρώην Οικία Επάρχου), Λόρδου Βύρωνος 5, (Λεμεσός)

Ώρα: 5:00μμ – 7:00μμ

Για πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο: