Περιγραφή Σεμιναρίου

25 Νοεμβρίου 2023, Λευκωσία

Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός APIS – Autism Praxis Infinity Solutions διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Εργαστήρι Κατασκευής Δομημένων Δραστηριοτήτων βασισμένες στις αρχές Δομημένης Εκπαίδευσης TEACCH». 

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού όλο και αυξάνεται. Τα άτομα αυτά
παρουσιάζουν δυσκολία στο να ανταποκριθούν στις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και να
χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στην αγορά.

Σκοπός του σεμιναρίου, είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών και μεθόδων της Εκπαίδευσης μέσω Δόμησης βασισμένης στη μέθοδο TEACCH και η εκμάθηση κατασκευής υλικού.

Στο σεμινάριο:

1. Θα αναλυθεί η εκπαίδευση μέσω δόμησης όπως εφαρμόζεται στη σχολική βάση, στο σπίτι, στην εργασία και σε οποιοδήποτε χώρο είναι αναγκαίο και πρέπει να γίνεται δόμηση.

2. Θα παρουσιαστεί υλικό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτές, θεραπευτές, γονείς και όσοι δουλεύουν με τα άτομα με αυτισμό.

3. Θα αναλυθούν το ημερήσιο ατομικό πρόγραμμα, τα συστήματα εργασίας και τα οπτικά βοηθήματα.

* Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εργαστήρια στα οποία, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν το δικό τους υλικό, το οποίο θα αναλυθεί και θα συζητηθεί όσον αφορά το στόχο και την καταλληλότητα του υλικού.

Κατά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου θα υπάρχει διαθέσιμο σχετικό υλικό και δραστηριότητες προς πώληση.
Το σεμινάριο/εργαστήριο απευθύνεται σε λογοπεδικούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και γονείς. Το σεμινάριο απευθύνεται ΣΕ ΟΛΟΥΣ όσους δουλεύουν με άτομα με αυτισμό.
Το σεμινάριο θα παρουσιάσουν οι εκπαιδεύτριες:

Νέφη Χαραλάμπους Darden – Εκπαιδεύτρια με ειδικότητα στον Αυτισμό.
Στάλω Γερολέμου – Εκπαιδεύτρια με ειδικότητα στον Αυτισμό.
Έρμα Χατζηδημήτρη – Εκπαιδεύτρια με ειδικότητα στον Αυτισμό.

Ημερομηνία: Σάββατο, 25 Νοεμβρίου, 2023
Χώρος: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Αίθουσα 103 (Λευκωσία)

Ώρα: 09:00 – 12:00

Για πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο: