Περιγραφή Σεμιναρίου

Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός APIS (Autism Praxis Infinity Solutions) διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Εκπαίδευσης μέσω Δόμησης & Κατασκευής Εκπαιδευτικού Υλικού για Άτομα με Αυτισμό».

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού όλο και αυξάνεται. Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν δυσκολία στο να ανταποκριθούν στις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και να χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στην αγορά.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι παρουσίαση των βασικών αρχών και μεθόδων της Εκπαίδευσης μέσω Δόμησης και η εκμάθηση κατασκευής υλικού. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί σύντομη περιγραφη του θεωρητικού υπόβαθρου, των χαρακτηριστικών και της κουλτούρας του αυτισμού. Θα παρουσιαστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα άτομο στο φάσμα από την προ-νηπιακή ηλικία μέχρι την ενηλικίωση.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί η εκπαίδευση μέσω δόμησης όπως εφαρμόζεται στη σχολική βάση, στο σπίτι και σε οποιοδήποτε χώρο είναι αναγκαίο και πρέπει να γίνεται δόμηση. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί υλικό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτές, θεραπευτές, γονείς και όσοι δουλεύουν με τα άτομα με αυτισμό. Θα αναλυθούν το ημερήσιο ατομικό πρόγραμμα, τα συστήματα εργασίας και τα οπτικά βοηθήματα.

Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μικρού μήκους φιλμάκια τα οποία παρουσιάζουν διάφορες περιπτώσεις παιδιών (στο σχολείο, στο σπίτι κτλ) και πως δουλεύουν με τις δομημένες δραστηριότητες. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να κατασκευάσουν τη δική τους δραστηριότητα.

Κατά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμο σχετικό υλικό και δραστηριότητες προς πώληση.

Το σεμινάριο θα παρουσιάσουν οι εκπαιδεύτριες:

– Νέφη Χαραλάμπους Darden – Εκπαιδεύτρια με ειδικότητα στον Αυτισμό.

– Στάλω Γερολέμου – Εκπαιδεύτρια με ειδικότητα στον Αυτισμό.

– Έρμα Χατζηδημήτρη – Εκπαιδεύτρια με ειδικότητα στον Αυτισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση εγγραφής επικοινωνήστε με

κα. Κατερίνα Μαυρομουστάκη στο τηλ. 96 553924 ή στο email [email protected]

Τιμή συμμετοχής: 65€

Θα γίνονται αποδεκτές μόνο οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εμπρόθεσμα (εώς 30/8 το αργότερο). Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων και αυξημένης ζήτησης.

Απαραίτητη η προσκόμιση safe-pass.