Περιγραφή Σεμιναρίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 06 Απριλίου, 2022

ΛΕΜΕΣΟΣ Οδός Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Ι 171, 3020 Λεμεσό

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός APIS σε συνεργασία με την κα. Σώτια Μιχαήλ, Εργοθεραπεύτρια
και την εκπαιδεύτρια του οργανισμού μας κα. Νέφη Χαραλάμπους Darden διοργανώνει το σεμινάριο με θέμα «Αυτισμός: Ψυχοεκπαίδευση, αλληλεπίδραση, παιχνίδι!»

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
• Αναγνώριση των σημείων έναρξης της αποκατάστασης των δεξιοτήτων του παιχνιδιού.
• Αναγνώριση των τύπων παιχνιδιού σε διαφορετικές ηλικίες και επίπεδα ανάπτυξης.
• Κατανόηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσω του παιχνιδιού.
• Αξιολόγηση των δεικτών ετοιμότητας για να μάθουν τις δεξιότητες προγραμματισμού και τις δεξιότητες που χρειάζονται για την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη εκτελεστικής λειτουργίας αυτών των
δεξιοτήτων.
• Ανάπτυξη μιας καλύτερης κατανόησης των προϋπάρχουσων δεξιοτήτων των παιδιών τις οποίες πρέπει να αναπτύξουν καλύτερα παίζοντας.
• Ανάπτυξη και προώθηση των μηχανισμών μάθησης για μετέπειτα στην εκπαίδευση, στην αυτοδιαχείριση της συμπεριφοράς και στην αύξηση της αυτενέργειας και της συνολικής γενίκευσης εκμάθησης δεξιοτήτων.
• Οργάνωση ομαδικών παιχνιδιών.
• Η κατανόηση της συμβολής του ενήλικα και του παιδιού στο παιχνίδι και το πώς μπορούν να εμπλακούν σε αυτό διδάσκοντας κοινωνικές δεξιότητες και βιώνοντας την κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω του παιχνιδιού.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Επαγγελματίες 65€, Ομάδες 5+ ατόμων 55€, Φοιτητές 45€,
Άτομα τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα πρέπει να συμπληρώσουν την δήλωση συμμετοχής μαζί το ποσό συμμετοχής (το ποσό δεν θα επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης). Τελευταία μέρα για την υποβολή κι αποστολή της δήλωσης συμμετοχής είναι η 31/03/22 (εάν δεν έχουν ήδη
συμπληρωθεί οι θέσεις).

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Κατάθεση στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ είτε μεταφορά στο Λογαριασμό:
Αριθμός Λογαριασμού: 280-10-930301-01, Autism Praxis Infinity Solutions Ltd.
Μπορεί να γίνει αποστολή χρημάτων με Revolut στο τηλέφωνο 96553924.
Αίτηση εγγραφής & απόδειξη Τράπεζας να σταλούν με viber στο 96553924 ή με email
[email protected]