Περιγραφή Σεμιναρίου

Τετάρτη, 10 Απριλίου, 2024

Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός APIS (Autism Praxis Infinity Solutions) διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Αξιοποίηση της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας σε παιδιά με αυτισμό και χρήση μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας». Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού όλο και αυξάνεται.

Τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα κοινωνικά πλαίσια της αλληλεπίδρασης. Οι συμβατικές μέθοδοι διδασκαλίας μπορεί να αποτελούν δύσκολη πρόκληση για αυτά τα άτομα, καθώς δεν είναι πάντα προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις δυσκολίες τους. Ως αποτέλεσμα, η χρήση βοηθημάτων επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας αποδεικνύεται ουσιώδης για τη βελτίωση της επικοινωνίας και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης αυτών των ατόμων. Μέσω αυτών των βοηθημάτων, μπορούν να δημιουργηθούν ειδικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας που είναι πιο προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις δυσκολίες των ατόμων με αυτισμό.

Το σεμινάριο στοχεύει στην παρουσίαση και εξέταση των διαφόρων εναλλακτικών και επαυξητικών τρόπων επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της διαδικασίας επικοινωνίας με άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα εξεταστούν οι διάφορες μέθοδοι και τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν, συμπεριλαμβανομένων επαυξητικών συσκευών, ειδικών εφαρμογών λογισμικού, και τεχνικών επικοινωνίας που απαιτούν εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες για την αποτελεσματική χρήση αυτών των τρόπων επικοινωνίας σε πρακτικές καθημερινές καταστάσεις. Συνολικά, το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων για τη δημιουργία περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών στρατηγικών που ενθαρρύνουν την αποτελεσματική επικοινωνία με άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία.

Μέσα από το σεμινάριο θα μάθουμε:

– Πώς ξεκινούμε να χρησιμοποιούμε τη συσκευή.

– Πώς κτίζουμε το αρχικό λεξιλόγιο σε μια συσκευή επικοινωνίας.

– Πώς το εμπλουτίζουμε, γιατί και πότε.

– Τι εννοούμε με τους όρους “λεξιλόγιο πυρήνα” και “λεξιλόγιο επέκτασης”.

– Ποιο λεξιλόγιο χρησιμοποιούμε ως πυρήνα και ποιο λεξιλόγιο ως επέκταση.

– Πώς «διδάσκουμε» τη χρήση της συσκευής επικοινωνίας.

Οι συσκευές επικοινωνίας και γενικότερα οι εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας αντιπροσωπεύουν συχνά τον πρώτο βασικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ εμάς και των ατόμων με αυτισμό. Αποτελούν τα θεμέλια και την βάση για την ανάπτυξη μιας αλληλεπίδρασης μέσω των λεκτικών κωδικών, με των οποίων το άτομο με αυτισμό μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην επικοινωνία ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του.

Μέσα από την συμμετοχή στο παραπάνω σεμινάριο θα διευκρινιστούν οι διάφοροι τρόποι επικοινωνίας και θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες  να ανακαλύψουν πως μπορούν να τους χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και αποδοτικά στην καθημερινή τους αλληλεπίδραση με τα άτομα με αυτισμό.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογοπεδικούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και γονείς. Το σεμινάριο απευθύνεται ΣΕ ΟΛΟΥΣ όσους δουλεύουν με άτομα με αυτισμό.

 

Το σεμινάριο θα παρουσιάσει η κα. Νέφη Χαραλάμπους Darden  Εκπαιδεύτρια με ειδικότητα στον Αυτισμό.

Ημέρα: Τετάρτη 10 Απριλίου, 2024

Ώρα: 17:00-20:00

Για πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο: